POLITYKA PRYWATNOŚCI. KONTAKT

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że podane przez Państwa w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia, w najszerszym tego słowa znaczeniu, Państwa zapytania, prośby lub wniosku.

 

Przetwarzane będą dane osobowe, które mogą należeć do jednej z poniższych kategorii: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz miasto i kraj zamieszkania), dane kontaktowe (e-mail i telefon) oraz dane zawodowe (kwalifikacje/specjalność).

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie Państwa zapytania. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rozpatrywania Państwa zapytania. Będzie to dotyczyło każdej sytuacji, z wyjątkiem zaakceptowania warunków przystąpienia do Społeczności MESOESTETIC®.

 

Mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia i sprzeciwu danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem mailowym: [email protected] lub pocztowym: Calle de la Tecnología, 25, 08840, Viladecans (Barcelona), z dopiskiem "prawa RODO". W przypadku naruszenia przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo zwrócić do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (Agencia Española de Protección de Datos).