Polityka jakości

Misją Mesoestetic Pharma Group, S.L. jest udostępnianie bezpiecznych, innowacyjnych i skutecznych produktów kosmetycznych, wyrobów medycznych, leków i suplementów diety klientom i specjalistom, dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które stanowią wartość dodaną w sektorze medycyny estetycznej oraz poprawiają wygląd i jakość życia użytkowników.

Klienci znajdują się w centrum naszych działań i są naszym priorytetem. Dbamy o ich zadowolenie - a także zadowolenie naszych pozostałych interesariuszy - oferując produkty i usługi najwyższej jakości. Z tego powodu każdego dnia pracujemy z pasją, podejmując nowe wyzwania, aby wprowadzać innowacje, opracowywać, produkować i z powodzeniem wprowadzać na rynek rozwiązania, które spełniają potrzeby i oczekiwania klientów.

Zaangażowanie kierownictwa przejawia się w ustanowieniu i prowadzeniu strategii opartej na stałych inwestycjach w innowacje i rozwój, a także w systemie jakości, który gwarantuje przydatność naszych procesów, w sposób trwały i solidny, poprzez programy ciągłego doskonalenia zarówno naszych produktów, jak i usług.

W celu realizacji strategii (biznesowej i jakościowej) opracowanej przez Zarząd, pracownicy Mesoestetic Pharma Group, S.L. są naszym najcenniejszym aktywem, który prowadzi nas do osiągnięcia naszych głównych celów: uzyskania doskonałego produktu, a co za tym idzie - pełnego zadowolenia naszych klientów i interesariuszy. Z tego powodu firma stara się zapewnić i wspierać rozwój osobisty i zawodowy poprzez odpowiedni plan szkoleń dla każdego ze swoich członków i współpracowników.

Strategia jakości nie tylko stanowi siłę napędową działalności i przewagę konkurencyjną w osiąganiu zadowolenia klientów, ale także zapewnia zgodność z surowymi normami krajowymi i międzynarodowymi oraz wymogami prawnymi licznych organów regulacyjnych i służby zdrowia, takie jak: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych, Dyrektywa Rady 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz ze zmianami, Rozporządzenie UE 2017/745, ANVISA RDC 16/2013 Technical Regulation of Good Manufacturing Practices of Medical Devices and In Vitro Diagnostic Devices, Dyrektywa Komisji 2003/94/WE ustanawiająca zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań (Good Manufacturing Practices), a także normy ISO 9001: 2015 Systemy zarządzania jakością, ISO 22716:2007 Dobre praktyki produkcyjne dla produktów kosmetycznych oraz ISO 13485:2016 Systemy zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

Mając na uwadze naszą politykę jakości, Mesoestetic Pharma Group, S.L. zobowiązuje się do pełnienia roli firmy odpowiedzialnej społecznie i etycznie.

Zarząd

Viladecans, 2 marca 2022 r.