Polityka jakości

Misją Mesoestetic Pharma Group jest dostarczanie klientom i specjalistom bezpiecznych, innowacyjnych i skutecznych kosmetyków, wyrobów medycznych, leków oraz suplementów diety, definiując integralne rozwiązania, które wnoszą wartość dodaną dla branży medycyny estetycznej oraz poprawiają estetykę i jakość życia pacjentów.

Klienci są dla nas głównym priorytetem i centralnym punktem naszych starań. Zależy nam na ich zadowoleniu, a także zadowoleniu pozostałych zainteresowanych stron, dlatego dostarczamy im produkty i usługi najwyższej jakości. Nasza codzienna praca opiera się na powołaniu i pasji do podejmowania nowych wyzwań w zakresie innowacji, rozwoju, produkcji i skutecznej komercjalizacji produktów oraz usług, które spełniają wymogi rynkowe i zapewniają satysfakcję klientów.

Przywództwo i zgodne stanowisko głównego zarządu promuje system zarządzania jakością, aby zagwarantować adekwatność i skuteczność naszych procesów oraz opiera swoją strategię na inwestowaniu w badania i rozwój, celem ciągłego ulepszania naszych produktów i usług.

Aby zapewnić strategie biznesowe i jakościowe firmy ustanawiane przez główny zarząd, nasi pracownicy są naszym głównym aktywem. Pozwalają na realizację naszych celów strategicznych: produkcję doskonałych wyrobów, tym samym osiągając satysfakcję naszych klientów i zainteresowanych stron. W ten sposób firma gwarantuje kompetencje własnych pracowników, zapewniając niezbędne szkolenia i promując konkurencyjny rozwój kariery wewnątrz firmy poprzez dokładne plany szkoleniowe.

Strategia jakości, oprócz bycia motorem biznesowym i stanowienia przewagi konkurencyjnej w osiąganiu satysfakcji naszych klientów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), gwarantuje zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz przepisami, których muszą przestrzegać organy opieki zdrowotnej i jednostki notyfikowane. Mesoestetic spełnia następujące wymagania: Rozporządzenie UE 1223/2009 (rozporządzenie w sprawie kosmetyków), Dyrektywa Rady 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych, Dyrektywa 2003/94/WE określająca zasady i wytyczne praktyk GMP w produktach leczniczych stosowanych przez ludzi oraz normy jakości ISO 9001:2015 w sprawie systemów zarządzania jakością; ISO 22716:2007 w sprawie praktyk GMP w kosmetykach, ISO 13485:2016 w sprawie systemów zarządzania jakością dla wyrobów medycznych i certyfikacji GMP.

Polityka jakości określona przez Mesoestetic Pharma Group stanowi nasze wytyczne, które mają wesprzeć zobowiązanie firmy do odegrania roli odpowiedzialnej etycznie i społecznie.

Główny zarząd.

Viladecans, 5 lipca 2018 r.