POLITYKA PRYWATNOŚCI. PRACUJ Z NAMI

Witamy.

Uzyskują Państwo dostęp do obszaru MESOESTETIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Sp. z o.o.) zarezerwowanego dla procesów rekrutacyjnych. W związku z powyższym poprosimy o podanie pewnych informacji w celu przetworzenia Państwa aplikacji. Ponadto mają Państwo możliwość dostarczenia większej ilości informacji poprzez dołączenie wszelkich dodatkowych dokumentów, które uznają Państwo za stosowne.

Oto kilka podstawowych informacji o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Administrator danych osobowych: MESOESTETIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Sp.  z o.o.), z siedzibą przy ul. Sieleckiej 35, Warszawa (dalej „MESOESTETIC”). Polski oddział Grupy MESOESTETIC.

Inspektor ochrony danych: W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected] 

Cel: (i) Analiza otrzymanych CV i dokumentów, (ii) przeprowadzanie i zarządzanie testami kwalifikacyjnymi, (iii) ustalanie profili stanowisk, (iv) przetwarzanie danych w celu uzyskania referencji od osób i/lub firm, dla których świadczyli Państwo usługi (v) zapewnienie Państwu dostępu do naszej platformy, aby mogli Państwo w razie potrzeby uzyskać dostęp do treści niezbędnych do rozpoczęcia pracy, oraz (vi) przeprowadzanie wszelkich działań niezbędnych do zarządzania Państwa podaniem o pracę.

Podstawa prawna: Przetworzenie podania o pracę.

Odbiorcy danych: Odbiorcy wymagani przez prawo oraz dostawców, którzy świadczą nam usługi w charakterze podmiotów przetwarzających dane. Ponadto, jeśli Państwa profil odpowiada jakiemuś stanowisku w jednej ze spółek grupy MESOESTETIC, udostępnimy Państwa dane tej spółce, która będzie je przetwarzać w tych samych celach, aby zwiększyć Państwa możliwości.

Prawa zainteresowanych: Dostęp, sprostowanie, sprzeciw, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i wycofanie zgody. Więcej szczegółów na temat tych praw można znaleźć w rozszerzonej informacji dostępnej w Polityce Prywatności na stronie https://www.mesoestetic.pl/polityka-prywatnosci.

W każdej chwili mogą Państwo również złożyć skargę do odpowiedniego organu kontrolnego.

Okres przetwarzania: W przypadku CV (i) przypisanego do konkretnego stanowiska będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 2 lat; (ii) w przypadku CV nieprzypisanego do żadnego stanowiska, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 5 lat; Po upływie wskazanego okresu dane zostaną zablokowane do czasu przedawnienia czynności prawnych.

Rozszerzone informacje: Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Państwa dane, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.mesoestetic.pl/polityka-prywatnosci

* Dla celów niniejszego dokumentu grupa MESOESTETIC składa się ze spółek Mesoestetic Pharma Group SL, Mesoestetic SL, Laboratorio Exiko SL, MS Estetic Cosmetica Medica SL oraz Mesoestetic e-Commerce SL.